Инсталиране и конфигуриране на RASPBERRY PI 2 B (Raspbian OS) като VPN server (OpenVPN) част 2/2