Конфигуриране на Eclipse Luna за работа с вече инсталиран Maven

Защо Luna ?

Eclipse_luna_logoПоказвам конфигурирането с Luna, тъй като към днешна дата той е последна версия на Eclipse.
От няколко версии, Eclipse предлагат вграден Maven. Проблемът там е, че нямате пълния колнтол, който бихте имали, ако сте го инсталирали сами. В предишния пост споменах, как в организация може да се конфигурира Maven, така че да има централно вътрешно repository  за самата организация. По този начин получавате максимална гъвкавост и ако имате няколко Eclipse – a може да ползвате един и същи Maven. От друга страна, ако искате само да билднете проекта, може да не пускате въобще IDE-то, а да го компилирате през команден ред.
Как се инсталира Maven може да прочетете Тук.

Конфигуриране:

От меню Window –> Preferences –> Maven –> Installation. maven_installwindows_preferences

Избирате Add и задавате директорията в която е инсталиран Maven, в моя случай „D:\maven\apache-maven-3.2.5“.

add_maven_path
След като го добавите в списъка, слагате отметката пред него и  „Apply”.

save_maven_install
Следващата стъпка е от менюто „User Settings” (Window –> Preferences –> Maven –> User Settings) да подадете файла с настройки „Settings.xml”, който съдържа информация за настройките на Maven, за местоположението на хранилищата, proxy server и т.н.

settings_maven
Аз съм го заредил като глобален (Global settings) и в моят случай е „D:\maven\apache-maven-3.2.5\conf\settings.xml“. След като го посочите и натиснете “Apply”, на реда „Local repository” ще се покаже конфигурацията, въведена във файла. При мен, както виждате на примера е  „D:/maven/.m2/repository“.

Проверка

Рестартирайте Eclipse, след което може да проверите в  Window –> preferences –> Java –> Build Path –> Classpath variable, за M2_REPO стойността е вашето локално repository – в моя случай “D:\maven\.m2\repository”.

M2_REPOСледващата стъпка е да се направи първи тестов проект по template. Следвайте File –> New –> Maven project. След създаване на проекта, чрез Wizard –а, чрез десен бутон върху pom.xml, се избира Run As … –> Maven Install. На Eclipse конзолата се изписват дейностите по компилиране на проекта. Ще видите обновяване на локалното repository, как се билдва, пускат се тестовете и накрая се показва общия краен статус “BUILD SUCCESS

Вашия Eclipse е готов за работа с Maven.

Приятна работа Winking smile